Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Fundusze poręczeniowe w Polsce w 2022 r.

W czerwcu przygotowaliśmy opracowanie pt. „Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2022 r.” Powstała kolejna – już dziewiętnasta – edycja corocznego opracowania na temat aktywności lokalnych / regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce.

Raport koncentruje się na omówieniu wyników działalności poręczeniowej w roku ubiegłym (prezentowanych w licznych przekrojach) oraz przedstawia potencjał funduszy (szacowany między innymi na podstawie wysokości kapitału poręczeniowego i wartości udzielonych poręczeń). Zostały zaprezentowane wieloletnie trendy kształtowania się podstawowych parametrów, charakteryzujących aktywność funduszy poręczeniowych. Szczegółowo omówiono zmiany, które zaszły na przestrzeni ostatniego roku (2022).

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom funduszy za udostępnienie niezbędnych danych.

Raport powstał na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Jest dostępny na stronie KSFP.

2023-07-04T13:48:17+00:00 4 Lipiec, 2023|analizy, instrumenty finansowe|