Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja ex-post RPO WiM 2014-2020

Rozpoczęliśmy prace nad podsumowaniem i oceną wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa.

Badanie obejmuje analizę wpływu RPO WiM 2014-2020 na:

  • rozwój gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego,
  • wzrost aktywności społecznej mieszkańców regionu,
  • poprawę nowoczesnej infrastruktury rozwoju województwa.

Dokonamy także oszacowania wpływu Programu na wartość wybranych wskaźników makroekonomicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

Ewaluacja jest realizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od maja do października 2023 r. przez konsorcjum PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting.

2023-06-22T12:37:03+00:00 22 Czerwiec, 2023|ewaluacja ex-ante, fundusze unijne|