Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Aktualności 2019-04-29T20:34:43+00:00

AKTUALNOŚCI

Ocena zasadności instrumentów finansowych w Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

2 Sierpień, 2021|Kategoria: ewaluacja ex-ante, fundusze unijne, instrumenty finansowe, przedsiębiorczość|

Rozpoczęliśmy analizę ex ante pn. „Ocena zasadności instrumentów finansowych w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i innowacje Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”. W wyniku realizacji badania [...]

Ocena ex ante możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w województwie pomorskim

4 Czerwiec, 2021|Kategoria: ewaluacja ex-ante, fundusze unijne, instrumenty finansowe, przedsiębiorczość|

Zakończyliśmy realizację badania pn. „Ocena ex ante możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030” – Etap 1. Analiza dotychczasowych doświadczeń, potencjału instytucjonalnego i [...]

Zakończenie dwóch badań realizowanych na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

16 Marzec, 2021|Kategoria: badania, rozwój, innowacyjność, fundusze unijne|

Zakończyliśmy realizację badań: „Wpływ wsparcia B+R w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność” oraz „Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Zachęcamy do zapoznania [...]

Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO Województwa Małopolskiego wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027

4 Styczeń, 2021|Kategoria: ewaluacja, ewaluacja ex-ante, instrumenty finansowe|

W grudniu 2020 r. zakończyliśmy badanie ewaluacyjne efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy [...]