Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Karty produktów finansowych proponowanych do wdrożenia w FEWiM 2021-2027

Zakończyliśmy prace nad sporządzeniem szczegółowego opisu instrumentów finansowych, które mają być wdrażane jako formy transferu wsparcia na poziomie regionalnym (w województwie warmińsko-mazurskim) w ramach interwencji publicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027.

Usługa została zrealizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konsorcjum z Imapp Consulting.

2022-12-28T16:44:14+00:00 1 Grudzień, 2022|ewaluacja ex-ante, instrumenty finansowe|