Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Instrumenty finansowe w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

W grudniu 2022 r. rozpoczęliśmy ewaluację pt. „Przeprowadzenie badań terenowych i analiza wyników na potrzeby opracowania Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”.

Nasze prace pozwolą zaprojektować parametry instrumentów finansowych adekwatne do potrzeb potencjalnych ostatecznych odbiorców oraz możliwości wdrożeniowych potencjalnych pośredników finansowych.

Prace na zlecenie Województwa Pomorskiego prowadzimy w konsorcjum z Imapp Consulting. Realizacja potrwa do maja 2023 r.

2023-02-24T14:25:58+00:00 9 Styczeń, 2023|ewaluacja ex-ante, instrumenty finansowe|