Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Analiza ex ante – wsparcie innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych

Przystąpiliśmy do aktualizacja dokumentu „Analiza ex ante możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027”.

Celem prac jest aktualizacja planowanych w przyszłości instrumentów finansowych, które mają być wspierane ze środków publicznych w ramach nowego programu ogólnokrajowego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG, 2021-2027).

Dokonamy oceny zasadności i możliwości wdrażania instrumentów kapitałowych KOFFI i CVC w modelu z pomocą publiczną, uwzględniającym zróżnicowane traktowanie inwestorów (z asymetrią zysku i/lub straty). Przeanalizujemy także zasadność i możliwość uzupełnienia instrumentu gwarancyjnego o dopłaty do kapitału kredytów inwestycyjnych.

Zlecenie dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest realizowane wspólnie z Taylor Economics w okresie do grudnia 2022 r.