Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ocena ex ante instrumentów finansowych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej

Nasi eksperci (Maciej Gajewski i Jan Szczucki) są współautorami raportu z badania pt. „Ocena ex ante w zakresie zastosowania instrumentów finansowych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”.

Celem badania był szczegółowy przegląd doświadczeń z pilotażowego wdrożenia instrumentu finansowego w formie gwarancji (Fundusz Gwarancji Rolnych), ocena występowania zjawiska luki finansowej oraz zasadności i celowości zastosowania instrumentów zaproponowanych w projekcie PS WPR 2023-2027.

Prace były prowadzone od maja do sierpnia 2022 r. w ramach zlecenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielonego firmie Taylor Economics.

2023-02-24T14:23:10+00:00 19 Wrzesień, 2022|analizy, ewaluacja ex-ante, rolnictwo|