Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Wpływ polityki spójności na zatrudnienie

Zakończyliśmy badanie pt. „Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce”. Głównym celem było oszacowanie wpływu realizacji polityki spójności na zatrudnienie, tj. w szczególności na zwiększenie liczby i poprawę jakości miejsc pracy w Polsce.

Badanie było realizowane na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez konsorcjum PAG Uniconsult i Idea Instytut, w okresie od czerwca 2022 r. do stycznia 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania.

2023-02-24T14:36:38+00:00 15 Luty, 2023|ewaluacja, fundusze unijne, rynek pracy|