Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja wsparcia procesów wzorniczych ze środków unijnych 2022-06-10T17:04:41+00:00

Ewaluacja wsparcia procesów wzorniczych ze środków unijnych

Celem badania „Wzornictwo przemyślane – nowe perspektywy wsparcia w ramach następcy POIR na lata 2021-2027” był przegląd i ocena praktyk międzynarodowych i krajowych, dotyczących wspierania wzornictwa w przedsiębiorstwach MŚP, a także dostarczenie wiedzy na potrzeby procesu opracowania instrumentów wsparcia zorientowanych na wzornictwo w ramach nowego programu ogólnokrajowego – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.

Ewaluacja była realizowana przez PAG Uniconsult w konsorcjum z Algorytm Design od września 2021 r. do marca 2022 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.