Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Kierbedzia 4 lok. 107
00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Analiza potencjału ośrodków innowacji

Rozpoczęliśmy badanie pt. „Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce”. Analizy w ramach badania obejmą wszystkie krajowe ośrodki innowacji: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.

Cele badania to:

  • analiza potencjału społeczno-gospodarczego ośrodków innowacji w kontekście realizacji założeń inteligentnych specjalizacji;
  • ocena poziomu identyfikacji ośrodków innowacji z założeniami (koncepcją) inteligentnych specjalizacji oraz perspektyw rozwoju ośrodków jako podmiotów wspierających realizację tych założeń;
  • ocena wpływu ośrodków innowacji na tworzenie i wzmacnianie narodowego systemu innowacji (w tym podsystemów regionalnych) w Polsce.

Wyniki badania posłużą (m.in.) jako podstawa do dyskusji na temat polityki publicznej i działań wspierających na rzecz środowiska ośrodków innowacji w Polsce.

Badanie realizowane jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w konsorcjum z Taylor Economics Sp. z o.o.

Realizacja potrwa do marca 2020 roku.

2019-07-22T14:35:35+00:00 22 Lipiec, 2019|badania, rozwój, innowacyjność|