Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Kierbedzia 4 lok. 107
00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych POIR

Rozpoczęliśmy realizację badania „Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.

Badanie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z procesem projektowania następcy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR+). Obejmuje ono dwa komplementarne obszary badacze. Pierwszy z nich dotyczy bezpośrednio procesu projektowania POIR+. Drugi dotyczy projektowania wybranych elementów systemu monitorowania i ewaluacji nowego Programu. Celem badania jest wsparcie obu procesów, czemu służyć ma m.in. zastosowanie specyficznego podejścia badawczego, jakim jest metaewaluacja, jak również wykorzystanie zróżnicowanych technik badawczych i narzędzi analitycznych.

Rezultatem badania ma być wypracowanie kluczowych rekomendacji, które zostaną wykorzystane podczas opracowania POIR+, systemu jego wdrażania oraz założeń dotyczących systemu ewaluacji.

Badanie będzie realizowane w okresie do stycznia 2021 roku przez konsorcjum firm w składzie: PAG Uniconsult, IDEA Instytut oraz IMAPP Consulting.

2020-09-24T17:07:14+00:00 1 Lipiec, 2020|badania, rozwój, innowacyjność, ewaluacja, fundusze unijne|