Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ekspertyza dotycząca kształtowania produktów pożyczkowych i poręczeniowych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez Pomorski Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 2019-03-28T11:47:39+00:00

Ekspertyza dotycząca kształtowania produktów pożyczkowych i poręczeniowych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez Pomorski Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Celem niniejszego badania było sformułowanie wniosków na temat możliwego kształtu produktów finansowych, dystrybuowanych w 2018 i 2019 r. w województwie pomorskim przez wyłonionych pośredników w oparciu o środki finansowe udostępniane przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Ekspertyza i towarzyszące jej badanie zrealizowane zostało w kwietniu i maju 2018 r.