Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Analiza platform informacyjnych i baz danych dotyczących instytucji otoczenia biznesu wspierających innowacyjność przedsiębiorstw 2020-02-12T16:48:57+00:00

Analiza platform informacyjnych i baz danych dotyczących instytucji otoczenia biznesu wspierających innowacyjność przedsiębiorstw

Celem badania był przegląd i ocena wybranych platform informacyjnych i baz danych, dotyczących instytucji otoczenia biznesu działających w sferze wspierania innowacyjności przedsiębiorstw.

Przedmiot analizy stanowiły funkcjonujące (zidentyfikowane dla celów badania) krajowe i zagraniczne platformy i portale informacyjne oraz bazy danych, które mogą być wykorzystywane przez polskie instytucje otoczenia biznesu w związku z ich ofertą usługową i bieżącym działaniem.

Dokonano przeglądu treści, funkcjonalności i innych elementów 19 platform (portali) informacyjnych lub baz danych. Na tej podstawie sformułowano wskazania dotyczące treści i funkcjonalności, które mogą być wykorzystane przy projektowaniu ewentualnej platformy informacyjnej dla instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Opracowano także projekt / koncepcję wstępnej struktury i zawartości takiej platformy.

Ekspertyza została zrealizowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w okresie od listopada do grudnia 2019 roku.