Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 PO IR „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” 2019-02-04T12:18:51+00:00

Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 PO IR „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Przedmiot analizy stanowiły szczegółowe instrumenty interwencji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), tj. poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne oraz 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (Fundusz Gwarancyjny PO IR). Dokonano oceny m.in.:

  • stopnia koncentracji wsparcia 3 poddziałań na celach interwencji,
  • dostosowania wsparcia do potrzeb jego beneficjentów/odbiorców ostatecznych,
  • komplementarności instrumentów interwencji wdrażanych w działaniu 3.2,
  • roli i znaczenia sektora bankowego w dystrybucji wsparcia (w szczególności w poddziałaniach 3.2.2 i 3.2.3,
  • zaplanowanych i obserwowanych rezultatów interwencji.

Badanie prowadzone było od września do listopada 2018 r. na zamówienie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.