Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Analiza potencjału ośrodków innowacji 2020-06-09T14:57:28+00:00

Analiza potencjału ośrodków innowacji

Badanie „Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce” objęło 169 ośrodków innowacji, w tym 43 parki technologiczne (wraz z działającymi w ramach ich struktur 25 inkubatorami), 64 inkubatory (będące poza strukturami parków) oraz 62 centra transferu technologii.

Celem badania była:

  • analiza potencjału społeczno-gospodarczego ośrodków innowacji w kontekście realizacji założeń inteligentnych specjalizacji;
  • ocena poziomu identyfikacji ośrodków innowacji z założeniami (koncepcją) inteligentnych specjalizacji oraz perspektyw rozwoju ośrodków jako podmiotów wspierających realizację tych założeń;
  • ocena wpływu ośrodków innowacji na tworzenie i wzmacnianie narodowego systemu innowacji (w tym podsystemów regionalnych) w Polsce.

Wyniki badania posłużą (m.in.) jako podstawa do dyskusji na temat kształtowania polityki publicznej i działań wspierających na rzecz środowiska ośrodków innowacji w Polsce. Elementem zlecenia było także przygotowanie publikacji prezentującej diagnozę ośrodków innowacji w Polsce.

Raport końcowy z badania dostępny jest na portalu smart.gov.pl.

Badanie realizowane było na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez PAG Uniconsult w konsorcjum z Taylor Economics Sp. z o.o. w okresie od maja 2019 r. do marca 2020 roku.