Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów wspierania instrumentów finansowych oraz COSME 2019-04-02T10:11:35+00:00

Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów wspierania instrumentów finansowych oraz COSME

Głównym celem analizy było zidentyfikowanie czynników ograniczających zainteresowanie polskich potencjalnych beneficjentów pozyskiwaniem wsparcia z programu horyzontalnego COSME i programów wspierania instrumentów finansowych.
Raport z badania posłużył do sformułowania zaleceń, dotyczących niezbędnych rozwiązań krajowych – instytucjonalnych i operacyjnych, które skutkować powinny podniesieniem wiedzy, a w konsekwencji wzrostem zainteresowania potencjalnych beneficjentów europejskimi programami horyzontalnymi jako źródłami współfinansowania ich przedsięwzięć.

Projekt realizowany był od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r.na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.