Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018 2019-02-04T12:23:14+00:00

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018

W obecnej, czwartej już edycji projektu „Benchmarking klastrów w Polsce” wzięło udział 40 klastrów z całej Polski. W jego ramach przeprowadzono wywiady z koordynatorami klastrów oraz badanie ankietowe opinii członków klastrów. Powstał raport ogólny z badania oraz 40 raportów dedykowanych każdemu z klastrów biorących udział w projekcie.
Główne cele projektu objęły:
  • pogłębienie wiedzy o kondycji i aktualnym stanie rozwoju klastrów w Polsce w 2018 roku,
  • zidentyfikowanie i przedstawienie najlepszych wzorców i dobrych praktyk wyłonionych w badanych klastrach,
  • sformułowanie rekomendacji dotyczących pożądanych kierunków rozwoju klastrów, adresowanych do koordynatorów klastrów i instytucji odpowiadających za kształt polityki klastrowej w Polsce.
Badanie zostało zrealizowane w terminie od 10 maja do 10 grudnia 2018 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum w składzie PAG Uniconsult oraz ResPublic sp. z o.o.