Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ekspertyza dot. zapotrzebowania rynkowego na instrumenty zwrotne w obszarze efektywności energetycznej w województwie pomorskim 2019-03-28T12:18:18+00:00

Ekspertyza dot. zapotrzebowania rynkowego na instrumenty zwrotne w obszarze efektywności energetycznej w województwie pomorskim

Ekspertyza przygotowana została w celu oszacowania zapotrzebowania na instrumenty zwrotne, służące finansowaniu przedsięwzięć w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej przez rozmaite podmioty z województwa pomorskiego, w szczególności z uwzględnieniem jednostek – właścicieli lub zarządzających budynkami mieszkalnymi lub budynkami użyteczności publicznej. W związku z ustaleniami ekspertyzy opracowane zostały propozycje nowych instrumentów zwrotnych.
Zamówienie zostało zrealizowane przez PAG Uniconsult na zlecenie Pomorskiego Funduszu Rozwoju w okresie czerwiec – lipiec 2018 roku.