Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ekspertyza na temat zapotrzebowania małopolskich jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie ze środków publicznych w formie zwrotnej 2019-03-18T12:59:38+00:00

Ekspertyza na temat zapotrzebowania małopolskich jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie ze środków publicznych w formie zwrotnej, przeznaczone na przygotowanie terenów inwestycyjnych dla rozwoju MŚP

PAG Uniconsult wykonał ekspertyzę w oparciu o analizę materiałów źródłowych oraz badanie jakościowe w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami gmin. Badaniu poddano 30 małopolskich jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego.
Ekspertyza i towarzyszące jej badanie zrealizowane zostały na zlecenie Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w sierpniu i wrześniu 2018 r.

Autor: PAG Uniconsult – 2018-10-29