Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja realizacji strategii ponadregionalnych 2019-03-18T13:04:45+00:00

Ewaluacja realizacji strategii ponadregionalnych

Celem ogólnym badania była ocena bieżącej realizacji strategii ponadregionalnych. Dokonano oceny systemu wdrażania, finansowania, monitorowania i bieżącej realizacji celów tych strategii. Określono także kierunki i sposoby doskonalenia strategii ponadregionalnych.
Projekt realizowany był od marca do sierpnia 2018 r. przez konsorcjum firm PAG Uniconsult i ResPublic sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Autor: PAG Uniconsult – 2018-09-05