Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja wsparcia w ramach PO IR w zakresie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 2019-02-04T12:26:04+00:00

Ewaluacja wsparcia w ramach PO IR w zakresie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Celem głównym ewaluacji był ocena funkcjonowania systemu realizacji PO IR, a w szczególności ocena systemu wyboru projektów w zakresie KIS.

W procesie badawczym uwzględniono zróżnicowane perspektywy oglądu tematyki badania: perspektywę programowania i wdrażania PO IR (Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące w PO IR), perspektywę zarządczą dotyczącą realizacji strategii KIS (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), perspektywę beneficjentów wsparcia PO IR (przedsiębiorcy) i ich otoczenia (firmy doradcze) oraz perspektywę ekspercką (członkowie Grup Roboczych ds. KIS i eksperci oceniający wnioski o wsparcie w ramach PO IR).

Badanie wykonano na zamówienie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w okresie od lipca do października 2018 r.