Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych POIR 2021-08-12T10:38:57+00:00

Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych POIR

Badanie „Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” zrealizowano na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z procesem projektowania następcy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Program Operacyjny Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG).

Celem badania było wypracowanie kluczowych rekomendacji, które zostaną wykorzystane podczas opracowania działań wspierających następcy POIR oraz systemu jego wdrażania. Ponadto, zostały przygotowane główne założenia systemu ewaluacji dla FENG, tj. zarys planu ewaluacji, identyfikacja obszarów do ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych, minimum metodologiczne do ewaluacji wskazanych obszarów interwencji. Zaproponowano także wskaźniki, na podstawie których możliwa będzie ocena sukcesu Programu i jego wpływu na obszary objęte wsparciem. Tak określonym zadaniom służyło m.in. zastosowanie specyficznego podejścia badawczego, jakim jest metaewaluacja, jak również wykorzystanie zróżnicowanych technik badawczych i narzędzi analitycznych.

Rezultatem badania są wypracowane kluczowe rekomendacje, które zostaną wykorzystane podczas opracowania treści FENG, systemu jego wdrażania oraz założeń dotyczących systemu ewaluacji.
Badanie było realizowane od czerwca 2020 r. do stycznia 2021 roku przez konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult, IDEA Instytut oraz IMAPP Consulting.

Raport ewaluacyjny jest dostępny w serwisie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej