Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2017r. 2019-03-18T13:02:27+00:00

Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2017 r.

Eksperci PAG Uniconsult po raz kolejny przygotowali opracowanie przedstawiające roczne wyniki działalności lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych, tym razem za rok 2017. Zaprezentowano podstawowe parametry charakteryzujące aktywność funduszy poręczeniowych – zarówno według stanu na koniec ubiegłego roku, jak i w formie wieloletnich trendów.

Raport powstał na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych we wrześniu 2018 roku.

Autor: PAG Uniconsult – 2018-09-28