Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2021 r.

Przygotowaliśmy raport opisujący aktywność lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2021 roku. Opracowanie prezentuje także wieloletnie trendy kształtowania się podstawowych parametrów charakteryzujących aktywność funduszy poręczeniowych oraz szacunki przedstawicieli badanych instytucji co do spodziewanego popytu na poręczenia w 2022 r.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom funduszy poręczeniowych za udostępnienie niezbędnych danych dotyczących ich aktywności.

Opracowanie powstało na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Raport jest dostępny na stronie KSFP.

2022-06-10T13:47:57+00:00 10 Czerwiec, 2022|badania, instrumenty finansowe|