Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim

Rozpoczęliśmy badanie pn. „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych”.
Realizacja badania wynika z potrzeby opracowania zakresu, kierunków i mechanizmów interwencji na potrzeby tworzenia Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027, w tym ustalenia form wsparcia wykorzystywanych w poszczególnych obszarach interwencji oraz grup docelowych.
Badanie jest realizowane w okresie od czerwca do października 2021 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace prowadzi konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting.

2021-08-12T10:09:38+00:00 5 Lipiec, 2021|analizy, ewaluacja ex-ante, fundusze unijne, instrumenty finansowe|