Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2020 r.

Opracowaliśmy kolejną edycję raportu prezentującego aktywność lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce.
Publikacja zawiera omówienie wyników działalności poręczeniowej w 2020 roku. Prezentuje także wieloletnie trendy kształtowania się podstawowych parametrów charakteryzujących aktywność funduszy poręczeniowych. Dodatkowo, dokonano analizy wpływu pandemii COVID-19 na rynek regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych, opierając się o szacunki przedstawicieli badanych instytucji.
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom funduszy za udostępnienie niezbędnych danych dotyczących ich działalności.
Opracowanie powstało na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Raport jest dostępny na stronie KSFP.

2021-08-12T10:23:13+00:00 19 Lipiec, 2021|analizy, ekspertyza, instrumenty finansowe, przedsiębiorczość|