Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Analiza zasadności stosowania instrumentów finansowych w FEPW 2021-2027

Zakończyliśmy badanie pt. „Ocena zasadności instrumentów finansowych w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i innowacje Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”.

Analiza dotyczyła oceny zasadności stosowania instrumentów finansowych jako form transferu wsparcia publicznego w ramach dziedzin interwencji zaplanowanych w Priorytecie 1. „Przedsiębiorczość i innowacje” programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Wypracowano wnioski i rekomendacje dotyczące optymalnej formy finansowania dla projektów realizowanych w ramach dziedzin interwencji objętych Priorytetem 1 FEPW, tj.:

  • programu inkubacji innowacyjnych pomysłów oraz wsparcia rozwoju działalności biznesowej startupów,
  • wsparcia w zakresie przeprowadzenia audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie oraz wdrożenia opracowanej strategii wzorniczej,
  • projektów obejmujących inwestycje zapewniające automatyzację / robotyzację produkcji,
  • projektów na rzecz wdrożenia nowych modeli biznesowych w nurcie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Badanie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w okresie od sierpnia 2021 r. do stycznia 2022 r.

2022-04-22T09:32:02+00:00 1 Luty, 2022|badania, ewaluacja ex-ante, instrumenty finansowe|