Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Zakończyliśmy ewaluację wsparcia procesów wzorniczych ze środków unijnych

Celem badania „Wzornictwo przemyślane – nowe perspektywy wsparcia w ramach następcy POIR na lata 2021-2027” był przegląd i ocena praktyk międzynarodowych i krajowych, dotyczących realizacji instrumentów wsparcia wzornictwa w przedsiębiorstwach (MŚP), a także dostarczenie wiedzy na potrzeby procesu opracowania instrumentów wsparcia zorientowanych na wzornictwo w ramach nowego programu ogólnokrajowego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Ewaluacja została zrealizowanej przez PAG Uniconsult w konsorcjum z Algorytm Design sp. z o.o. w okresie od września 2021 r. do marca 2022 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2022-04-22T09:32:51+00:00 4 Kwiecień, 2022|dotacje, ewaluacja, ewaluacja ex-post, fundusze unijne, przedsiębiorczość|