Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Badanie Zakładów Pracy Chronionej

Rozpoczęliśmy badanie Zakładów Pracy Chronionej (ZPCh). Jego celem jest pozyskanie całościowej wiedzy o aktualnej sytuacji ZPCh i zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych.

Badanie na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane jest przez konsorcjum firm: Badania Społeczne MSK, PAG Uniconsult oraz MANDS Badania Rynku i Opinii.

Zakończenie projektu zostało zaplanowane na czerwiec 2020 roku.