Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Badanie sektora ekonomii społecznej

W grudniu 2019 r. rozpoczęliśmy badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych. Projekt potrwa do kwietnia 2020 r.

Prowadzone prace pozwolą ocenić zapotrzebowanie na wsparcie finansowe i pozafinansowe w obszarze ekonomii społecznej. Zostanie oszacowana wielkość luki finansowej – w odniesieniu do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej (w zakresie rozwoju i utrzymania działalności), a także potrzeb finansowych przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów świadczących usługi społeczne lub zdrowotne.

Badanie na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizowane jest przez konsorcjum firm: PAG Uniconsult oraz Idea Rozwoju.

2020-02-12T16:45:59+00:00 24 Styczeń, 2020|analizy, badania, ekonomia społeczna, przedsiębiorczość, rynek pracy|