Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Analiza platform informacyjnych i baz danych dotyczących instytucji otoczenia

Zakończyliśmy analizę platform informacyjnych i baz danych dotyczących instytucji otoczenia biznesu wspierających innowacyjność przedsiębiorstw. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju została zakończona w grudniu 2019 r. Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na ten temat.