Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim

Rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

Celem ewaluacji jest dokonanie oceny stanu wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WD 2014-2020 oraz aktualizacja możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach Programu.

Badanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wykonywane jest przez konsorcjum firm: PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting. Realizacja została zaplanowana do marca 2020 r.