Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR 2014-2020 – ocena wybranych zmian

Zakończyliśmy pierwszy, zasadniczy etap oceny systemu wyboru projektów POIR 2014-2020. W sierpniu 2019 roku powstał raport końcowy zawierający podstawowe ustalenia z dotychczas przeprowadzonych prac. Szczegóły przedstawiamy w dziale „Zrealizowane projekty”.