Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym w ramach PROW 2014-2020

Zakończyliśmy badanie dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego przedmiotem była ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem badania było określenie poziomu ryzyka i na tej podstawie oszacowanie współczynnika mnożnikowego dla planowanego w ramach PROW instrumentu gwarancyjnego.

Badanie realizowane było od lutego do kwietnia 2019 r.

Więcej o tym projekcie w dziale Zrealizowane projekty

2019-04-05T13:55:21+00:00 3 Kwiecień, 2019|doradztwo|