Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Kierbedzia 4 lok. 107
00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja instrumentów finansowych na Warmii i Mazurach

W kwietniu 2019 r. rozpoczynamy ewaluację instrumentów finansowych na Warmii i Mazurach. W dniu 4 kwietnia zawarliśmy umowę na wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM 2014-2020.
Projekt na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zrealizowany będzie w terminie 4 miesięcy.

2019-04-05T13:36:51+00:00 5 Kwiecień, 2019|Bez kategorii|