Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

Realizujemy projekt „OPEN”

Realizujemy projekt „OPEN”

PAG Uniconsult w konsorcjum z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (lider konsorcjum) i Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce realizuje projekt pt. „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” (OPEN).

Celem projektu jest przetestowanie popytowego instrumentu pomocy zwrotnej, przeznaczonej na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych, oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu – http://www.open.frp.pl

2019-04-05T13:51:25+00:00 5 Kwiecień, 2019|doradztwo|