Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Kierbedzia 4 lok. 107
00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2019 r.

Ukończyliśmy pracę nad raportem prezentującym aktywność lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2019 r.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom wszystkich funduszy za udostępnienie niezbędnych danych dotyczących ich działalności.

Opracowanie powstało na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych i jest do pobrania na stronie internetowej KSFP pod linkiem.

2020-09-28T10:56:12+00:00 18 Wrzesień, 2020|ekspertyza, instrumenty finansowe|