Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Wpływ wsparcia B+R w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność

Rozpoczęliśmy badanie pt. „Wpływ wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki – I etap: badanie w trakcie wdrażania”.

Przedmiot ewaluacji stanowią interwencje publiczne wdrażane w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych, obejmujących cel tematyczny 1. polityki spójności. Celem badania jest ocena wpływu, trafności, użyteczności i skuteczności udzielonego wsparcia.

Badanie na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej będzie realizowane w okresie do lutego 2021 roku przez konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult, IDEA Instytut oraz IMAPP Consulting.

2020-09-25T15:13:41+00:00 17 Sierpień, 2020|badania, rozwój, innowacyjność, ewaluacja, fundusze unijne|