Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Trwa realizacja badania ewaluacyjnego pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR

Celem tego długookresowego projektu („Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR”), przewidzianego na lata 2017-2020, jest dostarczenie informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy publicznej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem badania są działania i podziałania Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR 1.1.1, POIR 1.1.2, POIR 1.2, POIR 4.1.2, POIR 4.1.4, POIR 4.4) oraz krajowe programy NCBR (m.in. TECHMATSTRATEG, BIOSTRATEG, STRATEGMED), realizowane zgodnie z Programem Pomocowym NCBR, w ramach których wsparcie dla prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach udzielane jest w formie dotacji.

Elementem ewaluacji jest m.in. analiza postępu realizacji Programu Pomocowego NCBR, charakterystyka podmiotów aplikujących o wsparcie oraz rozbudowana ocena efektów udzielanego wsparcia. W ramach badania co rok powstają raporty prezentujące dotychczasowe efekty ewaluacji. W październiku 2018 roku powstał „Raport z ewaluacji mid-term” – trzeci z ogółem pięciu przewidzianych do przygotowania raportów cząstkowych, prezentujący analizy efektów wg stanu na maj 2018 roku.

Badanie jest realizowane na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult, Fundacja IDEA, IMAPP sp. z o.o. oraz Uniwersytet Jagielloński – Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych.

Autor: PAG Uniconsult – 2018-11-12

2019-03-18T13:23:22+00:00