Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Kierbedzia 4 lok. 107
00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Badanie popytu małopolskich JST na wsparcie dla przygotowania terenów inwestycyjnych

Na zlecenie Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. wykonaliśmy ekspertyzę na temat zapotrzebowania małopolskich jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie ze środków publicznych w formie zwrotnej, przeznaczone na przygotowanie terenów inwestycyjnych dla rozwoju MŚP. Więcej o tym projekcie w dziale Zrealizowane projekty

2019-03-18T13:39:11+00:00 18 Marzec, 2019|doradztwo|