Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Analiza logiki interwencji programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w zakresie Celu Polityki 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

W maju 2022 r. zakończyliśmy badanie pt. „Analiza logiki interwencji przyjętej w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w zakresie Celu Polityki 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej (…), z uwzględnieniem kierunków rozwoju i wyzwań wynikających ze strategii regionalnych i krajowych”.

Zachęcamy do zapoznania się z jego opisem.

2022-06-10T17:14:26+00:00 30 Maj, 2022|badania, rozwój, innowacyjność, fundusze unijne|