Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na zatrudnienie

W maju 2022 r. rozpoczęliśmy badania pt. „Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce”. Jego celem jest oszacowanie wpływu polityki spójności na zatrudnienie (tj. na liczbę i jakość miejsc pracy w Polsce) oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących przyszłych interwencji publicznych w tym obszarze.

Badanie jest realizowane przez konsorcjum  w składzie PAG Uniconsult oraz IDEA Instytut na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zakończenie prac zostało zaplanowane na grudzień 2022 r.

2022-06-10T13:51:36+00:00 30 Maj, 2022|badania, ewaluacja ex-post, fundusze unijne|