Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Badanie potrzeb finansowych przedsiębiorców w obszarze zapewniania dostępności

W sierpniu 2021 r. zakończyliśmy „Badanie potrzeb finansowych przedsiębiorców w obszarze zapewniania dostępności”. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w okresie maj – sierpień 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem badania.