Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO Województwa Małopolskiego wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027

W grudniu 2020 r. zakończyliśmy badanie ewaluacyjne efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Opis badania jest dostępny w zakładce „Zrealizowane projekty”.

2021-01-15T13:14:54+00:00 4 Styczeń, 2021|ewaluacja, ewaluacja ex-ante, instrumenty finansowe|