Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ocena wpływu wsparcia RPO WP 2014-2020 na rozwój usług i infrastruktury społecznej

Rozpoczęliśmy ocenę wpływu wsparcia udzielanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 na poprawę dostępności wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz poprawę poziomu i dostępu do infrastruktury społecznej.

Badanie będzie realizowane w okresie od kwietnia do września 2022 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przez konsorcjum PAG Uniconsult oraz Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka.

2022-06-10T13:57:32+00:00 16 Maj, 2022|badania, fundusze unijne, pomoc społeczna|