O nas Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano


Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. (PAG Uniconsult) jest uznaną firmą doradczą o wieloletnich tradycjach w świadczeniu usług doradztwa gospodarczego, doradztwa w zarządzaniu i w rozwoju kapitału ludzkiego oraz szkoleń, oferowanych i realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma powstała z połączenia dwóch renomowanych firm doradczych: Policy & Action Group (rok zał. 1996) oraz Biura Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT (rok zał. 1990), łącząc w ten sposób szerokie kompetencje i doświadczenia obu tych firm.

Firma PAG Uniconsult koncentruje się na kilku dziedzinach doradztwa, obejmujących zagadnienia zarządzania i innowacyjności, problematykę finansowania przedsięwzięć gospodarczych, tworzenia i funkcjonowania pozabankowych instytucji finansowych (fundusze mikropożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych), zarządzania zasobami ludzkimi, programowania i wspomagania rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania programami i projektami, a także wspomagania administracji publicznej w związku z procesami programowania, wdrażania, monitoringu i ewaluacji programów rozwoju, w tym realizowanych w ramach finansowania z Funduszy Strukturalnych UE.

Personel doradczy firmy PAG Uniconsult tworzy obecnie prawie trzydziestoosobowy zespół doświadczonych i wysokokwalifikowanych ekspertów, wspomaganych przez pion logistyczny firmy. Potencjał ekspercki i techniczny umożliwia nam prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę projektów doradczych i szkoleniowych, realizowanych na obszarze całej Polski oraz poza jej granicami. Równocześnie PAG Uniconsult specjalizuje się w dostarczaniu wysoce zindywidualizowanego doradztwa w formie ekspertyz, opinii oraz analiz konkretnych problemów, postępując zawsze stosownie do misji, sformułowanej jako "znajdowanie właściwych rozwiązań".

W skład Zarządu wchodzą: Maciej Gajewski i Jan Szczucki.


Copyright © 2007 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy